Наредба № H-5 от 8.09.2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата

С тази наредба се определят условията и редът за приемане на ученици в училищата по изкуствата към Министерството на културата. Приемането на ученици в училищата по изкуствата се извършва по държавен план-прием, който се утвърждава за всяка учебна година и за всяко училище по реда на чл. 4-6 от Наредба № 1 от 2003 г. на министъра на образованието и науката и на министъра на културата за определяне на условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием в училищата по изкуствата.

Дата на добавянеИзтегляния
14.09.201017 Изтегли