Организация и осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група/ клас и от учениците от І-VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2010/2011

Писмо на министъра на образованието, младежта и науката до Министерството на културата, Държавната агенция за младежта и спорта, кметовете на общини, регионалните инспекторати по образованието относно организацията и осигуряването на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група/ клас и от учениците от І-VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2010/2011

Дата на добавянеИзтегляния
14.09.201021 Изтегли

Leave a Comment