НАРЕДБА за учебниците и учебните помагала

С наредбата се определят държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала, които се отнасят до съдържанието, графичния дизайн и полиграфическото изпълнение.

Дата на добавяне Изтегляния
08.09.2010 93 Изтегли