НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация “учител”

С тази наредба се определят единните държавни изисквания, в съответствие с които следва да се организира подготовката на специалисти с висше образование, осигуряваща професионална квалификация “учител”.

Дата на добавянеИзтегляния
08.09.201020 Изтегли