Заповед на министъра на образованието, младежта и науката за определяне график на дейностите, свързани с безвъзмездното осигуряване на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група/ клас и за учениците от І-VІІ клас за учебната 2010/2011 г.

С тази заповед, министърът на образованието, младежта и науката определя график на дейностите, свързани с безвъзмездното осигуряване на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група/ клас и за учениците от І-VІІ клас за учебната 2010/2011 година

Дата на добавянеИзтегляния
02.09.201020 Изтегли