РАЗДЕЛЕНИЕ на финансираните чрез бюджетите на общините дейности на местни и делегирани от държавата дейности при организирането и предоставянето на публични услуги

Това е Приложение № 1 към Решение № 937 на МС от 08.12.2009 г., с което се утвърждава за 2010 г. разделението на финансираните чрез бюджетите “на общините дейности на местни и делегирани от държавата дейности при организирането и предоставянето на публични услуги

Дата на добавяне Изтегляния
29.08.2010 36 Изтегли