ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2010 г.

Това е Приложение 5 от Решение № 937 на МС от 08.12.2009 г., с което се определят единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2010 г.

Дата на добавянеИзтегляния
29.08.2010177 Изтегли