РАЗЯСНЕНИЯ И УКАЗАНИЯ относно прилагането на системата на делегираните бюджети през 2010 г.

Това са разяснения и указания на министъра на образованието, младежта и науката, съвместно с министъра на финансите относно прилагането на системата на делегираните бюджети, съдържащи формули за разпределение на средства, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по еднинни разходни стандарти

Дата на добавянеИзтегляния
29.08.2010110 Изтегли