Информационни технологии XI клас – Предговор

Настоящият учебник е предназначен за обучение на ученици по Информационни технологии в 11 клас, паралелки технологичен профил „Предприемачество и бизнес'“ след 8-ми клас. Курсът на обучение по тази дисциплина е по учебен план и програми на Junior Achievement България (ДАБ), в часовете по раздел Б (профилирана подготовка) и свободно избираема подготовка (СИП) в гимназиална степен.

Акцентът в информационните технологии е върху усвояването на технологии -познаването и разбирането на работата с определени програмни продукти и на характерни средства и подходи за обработка на информация. Основно вниманието се насочва към разработването на проектни знания, които показват не само крайния резултат, но и начините на постигането му.

Дата на добавянеИзтегляния
26.08.2010643 Изтегли