Пешеходци на пътя (3 клас)

“Пешеходци на пътя” запознава учениците с правилата на поведение, които пешеходците трябва да спазват. В проекта се съчетават фронтална работа на учителя под формата на организирана беседа, онагледена с мултимедийна презентация и екипна работа, при която учителят е в ролята на организатор и координатор.

Дата на добавянеИзтегляния
26.08.2010586 Изтегли