Проект 2: Организатори и участници. Пример за доклад.

Изложение – основен текст, обхващащ изчерпателно всички основни положения по темата. Обикновено обхваща няколко страници. Текстът е форматиран според изискванията, определени от организационния комитет, предоставени на всички интересуващи се в поканата за участие

Дата на добавянеИзтегляния
26.08.2010129 Изтегли