Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Програма на семинар.

Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007: “Програма на семинар” предоставя инструкции за изработване на програма на семинара, представяща дневния ред в табличен вид, като се задават начален час и продължителност за отделните дейности, а крайният час се получава чрез пресмятане на базата на стойностите от първите две колони на таблицата.

Дата на добавянеИзтегляния
26.08.201051 Изтегли