Папки

Въведение в компютърните мрежи

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Контролен списък за планиране на мрежа

07.09.2011 507

ppt file  Примерни настройки на доставчик на Интернет

07.09.2011 398

ppt file  Планиране на мрежа: Интернет доставчик и връзка

07.09.2011 320

ppt file  Планиране на мрежа: Хардуер, Софтуер, Окабеляване

07.09.2011 388

ppt file  Упражнение по споделяне на файлове и принтери

07.09.2011 392

ppt file  Спецификации на сървъри

07.09.2011 357

ppt file  Планиране на мрежа - дизайн

07.09.2011 317

ppt file  Сравнение на мрежовите топологии

07.09.2011 320

ppt file  Тип и достоверност на Уеб сайт

07.09.2011 280

ppt file  Упражнение по търсене

07.09.2011 261

ppt file  Упражнение 4 - Инсталиране и конфигуриране на мрежова карта

07.09.2011 318

ppt file  Упражнение 3 - Съставяне на мрежова диаграма

07.09.2011 308

ppt file  Упражнение 2 - Реализиране на клиент/сървър мрежа

07.09.2011 357

ppt file  Упражнение 1 - Изграждане на мрежа потребител-потребител

07.09.2011 334

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 6

07.09.2011 231

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 5

07.09.2011 195

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 4

07.09.2011 182

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 3

07.09.2011 176

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 2

07.09.2011 172

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 1

07.09.2011 231

ppt file  Материали за учениците - Глава 6

07.09.2011 224

ppt file  Материали за учениците - Глава 5

07.09.2011 198

ppt file  Материали за учениците - Глава 4

07.09.2011 206

ppt file  Материали за учениците - Глава 3

07.09.2011 205

ppt file  Материали за учениците - Глава 2

07.09.2011 217

ppt file  Материали за учениците - Глава 1

07.09.2011 302

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 6

07.09.2011 235

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 5

07.09.2011 206

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 4

07.09.2011 204

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 3

07.09.2011 216

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 2

07.09.2011 247

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 1

07.09.2011 454