Папки

Въведение в компютърните мрежи

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Контролен списък за планиране на мрежа

07.09.2011 493

ppt file  Примерни настройки на доставчик на Интернет

07.09.2011 391

ppt file  Планиране на мрежа: Интернет доставчик и връзка

07.09.2011 313

ppt file  Планиране на мрежа: Хардуер, Софтуер, Окабеляване

07.09.2011 375

ppt file  Упражнение по споделяне на файлове и принтери

07.09.2011 383

ppt file  Спецификации на сървъри

07.09.2011 344

ppt file  Планиране на мрежа - дизайн

07.09.2011 303

ppt file  Сравнение на мрежовите топологии

07.09.2011 308

ppt file  Тип и достоверност на Уеб сайт

07.09.2011 270

ppt file  Упражнение по търсене

07.09.2011 255

ppt file  Упражнение 4 - Инсталиране и конфигуриране на мрежова карта

07.09.2011 312

ppt file  Упражнение 3 - Съставяне на мрежова диаграма

07.09.2011 297

ppt file  Упражнение 2 - Реализиране на клиент/сървър мрежа

07.09.2011 346

ppt file  Упражнение 1 - Изграждане на мрежа потребител-потребител

07.09.2011 323

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 6

07.09.2011 223

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 5

07.09.2011 193

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 4

07.09.2011 179

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 3

07.09.2011 174

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 2

07.09.2011 170

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 1

07.09.2011 226

ppt file  Материали за учениците - Глава 6

07.09.2011 217

ppt file  Материали за учениците - Глава 5

07.09.2011 193

ppt file  Материали за учениците - Глава 4

07.09.2011 200

ppt file  Материали за учениците - Глава 3

07.09.2011 199

ppt file  Материали за учениците - Глава 2

07.09.2011 209

ppt file  Материали за учениците - Глава 1

07.09.2011 289

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 6

07.09.2011 226

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 5

07.09.2011 201

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 4

07.09.2011 200

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 3

07.09.2011 211

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 2

07.09.2011 241

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 1

07.09.2011 440