РЕШЕНИЕ № 76 на Министерския съвет от 04.02.2016 г. за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено и допълнено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. и Решение № 1022 на Министерския съвет от 2015 г.

С промяната се осигурява финансиране на шестте астрономически обсерватории и планетариуми – обслужващи звена в системата на народната просвета.

Дата на добавянеИзтегляния
25.04.201622 Изтегли