Папки

Презентация – Урок 18

Дървовиден и списъчен изглед. В тази секция ще пътувате до Лондон, Великобритания.
По пътя ще научите да:
Създавате дървовидни изгледи.
Използвате методите и свойствата на дървовидните изгледи.
Създавате списъчни изгледи.
Използвате методите и свойствата на списъчните изгледи.

Дата на добавяне Изтегляния
08.09.2011 858 Изтегли