Презентация – Урок 7

Оператори. В тази секция ще пътувате до София, България.
По пътя ще научите да:
Използвате оператори.
Използвате изрази за присвояване.
използвате изрази за сравняване.
Дебъгвате.

Дата на добавяне Изтегляния
08.09.2011 436 Изтегли