Презентация – Урок 3

Псевдокод В тази секция ще пътувате до Барселона, Испания.
По пътя ще научите да:
Използвате различни типове конструкции с код.
Пишете псевдокод, за да проектирате програма.
Коментирате кода си.
Правите кода си четлив.

Дата на добавяне Изтегляния
08.09.2011 571 Изтегли