Папки

Светът на програмирането – Урок 16: Стокхолм, Швеция

Диалогови прозорци; Модален диалогов прозорец; Методът ShowDilaog; Приемане и отказване; Местоположение на екрана; Прозорецът About; Стандартни диалогови прозорци; Диалог за избор на шрифт; Диалог за избор на цвят.

Дата на добавяне Изтегляния
08.09.2011 243 Изтегли