График на ученическите задачи – описание

Избройте поне четири случая, в които компютрите са част от ежедневието. Информационни технологии. Като използвате Интернет и други ресурси определете стартовата заплата на специалистите в Информационните технологии за вашия регион.

Дата на добавяне Изтегляния
08.09.2011 413 Изтегли