СПИСЪК на учебните помагала за ученици мигранти, одобрени от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД 09-1096/25.08.2010 г.

Списъкът съдържа информация за одобрените проекти на учебните помагала, които са предложени от различните издателства. Учебните помагала са създадени по утвърдени учебни програми, разделението е по модули и са предназначени за ученици мигранти в началeн етап І-ІV клас.

Дата на добавянеИзтегляния
17.01.201145 Изтегли