Учебна програма по Човекът и обществото за ІV клас

Учебната програма по Човекът и обществото започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
27.11.2010 95 Изтегли