Папки

Учебна програма по Български език и литература за ІІІ клас

Учебната програма по Български език и литература започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
27.11.2010 88 Изтегли