Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за І клас

Учебната програма по Физическо възпитание и спорт започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също и методическите указания за прилагане на програмата.

Дата на добавянеИзтегляния
20.11.201081 Изтегли