Учебна програма по Музика за І клас

Учебната програма по Музика започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също и методическите указания за прилагане на програмата.

Дата на добавянеИзтегляния
20.11.201094 Изтегли