Учебна програма по Български език и Литература за І клас

Учебната програма по Български език и литература започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също и методическите указания за прилагане на програмата.

Дата на добавяне Изтегляния
18.11.2010 413 Изтегли