НАРЕДБА № 2 от 18.04.2003 г. за приемане на ученици в средните училища по изкуствата

С тази наредба се определят условията и редът за приемане на ученици за професионално образование и обучение в Националното музикално училище (НМУ) “Любомир Пипков” – София, в средните музикални училища (СМУ) – СМУ “Панчо Владигеров” – Бургас, СМУ “Панайот Пипков” – Плевен, СМУ “Добрин Петков” – Пловдив, СМУ “Христина Морфова” – Стара Загора, СМУ “Филип Кутев” – Котел, СМУ – с. Широка лъка, Националното училище по изкуствата (НУИ) “Добри Христов” – Варна, Средното училище по изкуствата (СУИ) “В. Стоянов” – Русе, Националното училище за танцово изкуство (НУТИ) – София, Националното училище за изящни изкуства (НУИИ) “Илия Петров” – София, в средните художествени училища (СХУ) – СХУ за изящни изкуства “Цанко Лавренов” – Пловдив, СХУ за приложни изкуства “Свети Лука” – София, СХУ за приложни изкуства “Димитър Добрович” – Сливен, СХУ за приложни изкуства “Проф. В. Колев” – Троян, СХУ за приложни изкуства – Трявна, Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография (НПГПФ) – София.

Дата на добавяне Изтегляния
11.09.2010 6 Изтегли