Папки

НАРЕДБА № 2 от 18.04.2003 г. за приемане на ученици в средните училища по изкуствата

С тази наредба се определят условията и редът за приемане на ученици за професионално образование и обучение в Националното музикално училище (НМУ) "Любомир Пипков" - София, в средните музикални училища (СМУ) - СМУ "Панчо Владигеров" - Бургас, СМУ "Панайот Пипков" - Плевен, СМУ "Добрин Петков" - Пловдив, СМУ "Христина Морфова" - Стара Загора, СМУ "Филип Кутев" - Котел, СМУ - с. Широка лъка, Националното училище по изкуствата (НУИ) "Добри Христов" - Варна, Средното училище по изкуствата (СУИ) "В. Стоянов" - Русе, Националното училище за танцово изкуство (НУТИ) - София, Националното училище за изящни изкуства (НУИИ) "Илия Петров" - София, в средните художествени училища (СХУ) - СХУ за изящни изкуства "Цанко Лавренов" - Пловдив, СХУ за приложни изкуства "Свети Лука" - София, СХУ за приложни изкуства "Димитър Добрович" - Сливен, СХУ за приложни изкуства "Проф. В. Колев" - Троян, СХУ за приложни изкуства - Трявна, Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография (НПГПФ) - София.

Дата на добавянеИзтегляния
11.09.20106 Изтегли