НАРЕДБА № 2 от 18.04.2003 г. за приемане на ученици в средните училища по изкуствата

С тази наредба се определят условията и редът за приемане на ученици за професионално образование и обучение в Националното музикално училище (НМУ) „Любомир Пипков“ – София, в средните музикални училища (СМУ) – СМУ „Панчо Владигеров“ – Бургас, СМУ „Панайот Пипков“ – Плевен, СМУ „Добрин Петков“ – Пловдив, СМУ „Христина Морфова“ – Стара Загора, СМУ „Филип Кутев“ – Котел, СМУ – с. Широка лъка, Националното училище по изкуствата (НУИ) „Добри Христов“ – Варна, Средното училище по изкуствата (СУИ) „В. Стоянов“ – Русе, Националното училище за танцово изкуство (НУТИ) – София, Националното училище за изящни изкуства (НУИИ) „Илия Петров“ – София, в средните художествени училища (СХУ) – СХУ за изящни изкуства „Цанко Лавренов“ – Пловдив, СХУ за приложни изкуства „Свети Лука“ – София, СХУ за приложни изкуства „Димитър Добрович“ – Сливен, СХУ за приложни изкуства „Проф. В. Колев“ – Троян, СХУ за приложни изкуства – Трявна, Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография (НПГПФ) – София.

Дата на добавянеИзтегляния
11.09.20108 Изтегли