НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване

С тази наредба се определя държавното образователно изискване за системата за оценяване, с което се определя организацията на оценяването в училищното обучение. С държавното образователно изискване се определя и организацията на изпитите за придобиване на професионална квалификация в центровете за професионално обучение.
Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати и поставяне на оценка. Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка се извършва от оценяващия. Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за всеки оценяван.

Дата на добавянеИзтегляния
11.09.2010169 Изтегли