НАРЕДБА № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка

С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище. Учебното съдържание на предучилищната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) по образователни направления и са в съответствие с културно-образователните области.

Дата на добавянеИзтегляния
08.09.201074 Изтегли