Раздел 2. Тема 1: Бизнес кореспонденция-1

Приложенията на Office пакета се използват за изработване на различни видове документи – текстове, таблици, диаграми и др. Изборът на приложение се извършва, отчитайки спецификата на всеки отделен документ. Понякога в тези документи, освен различните, променящи се данни за всеки един документ, има и повтарящи се елементи. Особено силно това се отнася до писмата, които са неизменна част от дейността на всяко дружество в съвременния динамичен обществено-политически и социален живот; те спомагат за неговото налагане и преуспяване в съответния бранш.

Дата на добавянеИзтегляния
26.08.2010829 Изтегли