Раздел 1. Тема 4: Решаване на проблеми с ИТ – Избрани примери

Четвъртата, последна, тема предлага многобройни примери за решаване на разннобразни проблеми от областта на финансовата математика, статистиката, икономиката, математическото оптимиране. В примерите са включени и многобройни графики, изобразяващи различни ситуации.

Дата на добавяне Изтегляния
26.08.2010 1521 Изтегли