Къде по света? (2-3-4 клас)

Проектът описва техника на използване на програмата Power Point за създаването на учебни дейности, които ангажират вниманието и интереса на учениците и изграждат от тях активни участници в процеса на тяхното обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
26.08.2010579 Изтегли