Папки

Историята на древна Гърция (4 клас)

Работата по този проект представлява интегриран учебен процес, при който се създава материал под формата на кратък текст, съответстващ на учебната програма. Вместо да използват книги и енциклопедии, учениците създават собствена web страница за древна Гърция, като усвояват знания заедно. Учениците изграждат цялото съдържание: текст, снимки, конструкцията на web страницата и звука върху картините.

Дата на добавяне Изтегляния
26.08.2010 217 Изтегли