Курсове за учители с кредити

Списък с онлайн курсове

Това е списъкът с курсове, които се изучават в платформата.

Облачни технологии в образованието

Курсът представя съвременна система за администрация, електронно общуване и обучение в училище…

Създаване на електронно учебно съдържание

В поредица от лекции в този курс ще се научите подробно как да създавате електронно…

Информационна сигурност и реакция при инциденти

Целта на програмата е да предложи по-широкообхватно обучение по информационна…

Компютърно моделиране с Майнкрафт

Курсът предлага оригинално обучение за придобиване на умения за преподаване…

Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) – За учители

Този курс ще Ви подготви за предизвикателството GDPR и приведе Вашата организация…

Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) – За всеки

Този курс ще Ви подготви за предизвикателството GDPR и приведе Вашата организация…

Интерактивно обучение в детските градини

Образователното уеб приложение „Умни дечица“ е иновативна технология за обучение…

Eлектронно портфолио

Създаване на учителското портфолио с помощта на шаблони. Портфолиото би било един добър начин да запознаете другите с …

Създаване на ефективни уеб сайтове с WordPress

Курсът ще ви покаже как да създадете и настроите нов сайт с помощта на системата…

Иновативно училище

Ползване на офиса в облака – предимства и бонуси. Училищна поща, календар, задачи…

Превенция на виртуално и реално насилие

Целта на програмата е да предложи по-широкообхватно обучение по информационна сигурност…

Ефективно взаимодействие и комуникация в системата родители-учители-деца

Програмата е насочена към управление несъответствието между изисквания…