Списък с онлайн курсове

Това е списъкът с курсове, които се изучават в платформата.

Облачни технологии в образованието

Курсът представя съвременна система за администрация, електронно общуване и обучение в училище…

Създаване на електронно учебно съдържание

В поредица от лекции в този курс ще се научите подробно как да създавате електронно…

Информационна сигурност и реакция при инциденти

Целта на програмата е да предложи по-широкообхватно обучение по информационна…

Компютърно моделиране с Майнкрафт

Курсът предлага оригинално обучение за придобиване на умения за преподаване…

Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) – За учители

Този курс ще Ви подготви за предизвикателството GDPR и приведе Вашата организация…

Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) – За всеки

Този курс ще Ви подготви за предизвикателството GDPR и приведе Вашата организация…