Регистрация за курсове с кредити без данни за сертификат