Интерактивно обучение в детските градини

Образователното уеб...

Период на провеждане: С отворен край
Период на записване: Записване по всяко време
Език на курса: Български
Цена: 59 лв.
Цена за група: 37 лв


Безплатно по програма "Квалификация за професионално развитие на педагогически специалисти". За повече информация https://teachers.mon.bg/

Ако НЕ сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Записване".

Ако вече сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Бързо записване".

Ръководител
Христина Дачева
Христина Дачева
Лектор във виртуалното училище на Мрежата на учителите новатори – teacher.bg. Лектор в различни онлайн и офлайн курсове и семинари за електронни социални умения, Office 365 за образованието и др. Разработчик на електронно учебно съдържание, мултимедийни и видео уроци и тестове за деца и възрастни.

Структура на курса

Образователното уеб приложение „Умни дечица“ е иновативна технология за обучение, разработена от български екип, без еквивалент на световния пазар. Идеята и изпълнението са изцяло авторски.

Предназначено е за работа с деца в детски градини и начален курс в училище под ръководството и насоките на учител.

Целта на онлайн платформата е по забавен и интерактивен начин чрез игри, текст и аудио да се придобият и проверят знания и умения в различни области: български език и литература, математика, изобразително изкуство, природен свят, социален свят, музика, спорт, битови дейности и др.