Курсове за учители с кредити

Информационна сигурност и реакция при инциденти

Период на провеждане: С отворен край
Период на записване: Записване по всяко време
Език на курса: Български
Цена: 79 лв.
Цена за група: 59 лв


Безплатно по програма "Квалификация за професионално развитие на педагогически специалисти". За повече информация https://teachers.mon.bg/

Ако НЕ сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Записване".

Ако вече сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Бързо записване".

Ръководител
Георги Апостолов
Георги Апостолов
Георги Апостолов (Фондация „Приложни изследвания и комуникации“) е координатор на Центъра за безопасен Интернет от създаването му през 2005 година. По професия Георги Апостолов е журналист с над 15 годишна практика като редактор и кореспондент в БТА, главен редактор на български и чуждоезични медии. През последните години

По програма  „Опасности в интернет: предотвратяване и реакция при инциденти“ одобрена със заповед № РД 09-2790 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката.

Целта на програмата е да предложи по-широкообхватно обучение по информационна сигурност, което да обединява както технологичните аспекти на сигурността при ползване на информационни и комуникационни платформи и приложения, така и принципите на дигитално-медийна грамотност и безопасно поведение в онлайн среда, които намаляват рисковете от инциденти, пробиви, онлайн тормоз, фишинг и други заплахи във виртуална среда. Темата за информационна сигурност ще обхване рисковете за училищните интернет и компютърни мрежи, препоръчани програми и технологични решения за обезопасяване на мрежите и устройствата и въвеждането на правилник за компютърна сигурност в училище. Частта за дигитално-медийната грамотност ще обхване основните 18 компетентности по Европейската рамка за дигитални и медийни умения.

Обучителна програма

ТЕМА 1: Проблеми с децата в интернет: ранна сексуализация

Съдържание:
– основни опасности за деца онлайн
– мрежи за интернет безопасност на децата – Insafe, INHOPE
– рисково поведение онлайн
– ранна сексуализация
– обучителни методики за превенция

ТЕМА 2: Деца в интернет: проблемите и ползите, Част I

Съдържание:
– игрите
– общуването
– подготовка за училище
– дигитални умения
– вредно съдържание

ТЕМА 3: Деца в интернет: проблемите и ползите, Част II

Съдържание:
– онлайн сексуални злоупотреби
– онлайн тормоз
– секстинг
– неподходящо и вредно съдържание

ТЕМА 4: Децата в социалните мрежи

Съдържание:
– онлайн педофилия
– онлайн тормоз
– секстинг
– дигитални умения
– вредно съдържание

ТЕМА 5: Мобилните приложения: Ползи и рискове

Съдържание:
– видове приложения
– рискове
– защити

ТЕМА 6: Инциденти онлайн: мерки за превенция, Част I

Съдържание:
– педофилски посегателства – реакция и превенция
– тормозът между връстници – реакция и превенция
– секстинг – реакция и превенция
– правила за работа с деца през социални мрежи

ТЕМА 7: Инциденти онлайн: мерки за превенция, Част II

Съдържание:
– онлайн предизвикателства – реакция и превенция
– самоубийство – реакция и превенция
– пристрастяване – реакция и превенция
– радикализиране – реакция и превенция
– вредно съдържание – реакция и превенция
– фалшива информация – реакция и превенция

ТЕМА 8: Инциденти онлайн: законодателна рамка

Съдържание:
– Наказателен кодекс
– Закон за електронните съобщения
– Закон за защита на личните данни
– Закон за закрила на детето