Добави коментар
Кoментари:0
Новина

Най-новите и модерни ИТ ресурси за всеки български учител

Публикувана на: 21.09.2016

По случай новата учебна година, Мрежата на учителите новатори Teacher.bg, съвместно с Майкрософт България, предоставят на българските учители най-новите облачни услуги в образованието и възможност за инсталиране на най-новата версия на офис пакет Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Skype за бизнеса. Още

НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища

Публикувана на: 24.09.2016
С Наредба № 1 от 30.08.2016 г. се определят условията и редът за приемане и преместване на ученици в спортните училища, както и организацията на спортната подготовка на учениците в спортните училища. Наредбата се прилага за държавните и общинските спортни училища. [...]

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Публикувана на: 24.09.2016
С Наредба № 11 от 01.09.2016 г. се определя държавният образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование. [...]

Остава един ден до най-големият дигитален семинар на Microsoft – Хакни класната стая!

Публикувана на: 22.09.2016
Не пропускайте да се насладите на невероятните лекции, където учители от цял сват ще ви запознаят с последните тенденции в класната стая. [...]

Облекчават разходите за доставка на храни в училищата

Публикувана на: 21.09.2016
Нова наредба за прилагане на схемите "Училищно мляко" и "Училищен плод" облекчава разходите за доставки на храни в училищата. [...]

Учители призоваха: Нови учебници, а не нов закон!

Публикувана на: 21.09.2016
Това, което се включва като ново съдържание, ще бъде за втория учебен срок. [...]

МС одобри нови средства да образование в бюджетите на общините

Публикувана на: 21.09.2016
Министерски съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 4 671 400 лв. по бюджетите на общините. [...]

Местят ученици в друг клас при много отсъствия

Публикувана на: 21.09.2016
Преместване на ученика в друга паралелка при прекалено отсъствие от час. [...]


Търси в Teacher.bg