Мнения Ученици Училища Учители

Петя Фуренеса: Децата искат действие, да се проявят в „Умни дечица“

Петя Фуренеса е директор на ДГ „Еделвайс“ – Плевен, която има 6 групи, 6 от които градински, с около 150 деца.

снимка: ДГ „Еделвайс“

Как работите със софтуера и с платформата за дидактически интерактивни игри и ситуации в детските градини „Умни дечица“ ?

– Работихме с платформата по време на дистанционното обучение. В началото това беше предизвикателство за учителите и за родителите, защото беше нов тип обучение беше ново и за първи път се сблъскахме масово с такова взаимодействие с родителите.

Как учителите се справят?

– Нужно е учителите да се обучават, да разполагат с набор от платформи, по които да работят активно.

Как децата възприеха платформата? Кои ситуации са им интересни?

– Съвременните деца са напреднали, знаят как да работят с мишка, с таблети, но системата беше нова за всички. Но в тази възраст трябва много фино да се балансира с умения, които да натрупат, преди да преминат на устройства. В четвърта група децата проявяват голям интерес към ситуациите, в които могат да се включат. Децата искат действие, искат да се проявят.