Курсове за учители с кредити

Превенция на виртуално и реално насилие

Превенция на виртуално и...
Период на провеждане: С отворен край
Период на записване: Записване по всяко време
Език на курса: Български
Цена: 240 лв.

Безплатно по програма "Квалификация за професионално развитие на педагогически специалисти". За повече информация https://teachers.mon.bg/

Ако НЕ сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Записване".

Ако вече сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Бързо записване".

Ръководител
Георги Апостолов
Георги Апостолов
Георги Апостолов (Фондация „Приложни изследвания и комуникации“) е координатор на Центъра за безопасен Интернет от създаването му през 2005 година. По професия Георги Апостолов е журналист с над 15 годишна практика като редактор и кореспондент в БТА, главен редактор на български и чуждоезични медии. През последните години

УИН на програмата: 79190033

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежитие
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
 • Корепетитори, хореографи, треньори
 • Учители – предучилищно образование
 • Учители – целодневна организация

Описание на програмата:

Целта на програмата е да предложи по-широкообхватно обучение по информационна сигурност, което да обединява както технологичните аспекти на сигурността при ползване на информационни и комуникационни платформи и приложения, така и принципите на дигитално-медийна грамотност и безопасно поведение в онлайн среда, които намаляват рисковете от инциденти, пробиви, онлайн тормоз, фишинг и други заплахи във виртуална среда. Темата за информационна сигурност ще обхване рисковете за училищните интернет и компютърни мрежи, препоръчани програми и технологични решения за обезопасяване на мрежите и устройствата и въвеждането на правилник за компютърна сигурност в училище. Частта за дигитално-медийната грамотност ще обхване основните 18 компетентности по Европейската рамка за дигитални и медийни умения.

Цели на програмата:

Целта на програмата е да се обучат учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап, други педагози и възпитатели, както и психолози и педагогически съветници да повишават както своите ИКТ умения, така и дигитално-медийната грамотност на учениците с цел превенция на рискове и вреди при ползване на интернет, социални мрежи, платформи за споделяне на фото и видео съдържание, комуникатори. Допълнително те ще придобият умения и знания как да се справят при възникнали инциденти с деца онлайн и с компрометиране на компютърни мрежи, устройства и уеб-базирани ресурси.

Методи на обучение:

Обучението е под формата на онлайн-базирано дистанционно обучение по модули. Структурата на всеки модул ще е: презентация за придобиване на знания; демонстрация на конкретни умения за настройки за сигурност, блокиране на заплахи, реакция при инциденти; повторение със симулация на преподадените умения и краен тест за проверка на придобитите знания и умения.

Индикатори за очаквани резултати:

Обучени 500 педагогически професионалисти. Проведени обучения на над 10 000 ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап от обучените учители и педагози.

Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Онлайн платформа за дистанционно обучение.

Съотношение между теоретична и практическа част:

60% теоретична част и 40% придобиване на практически умения чрез демонстрации и повторения

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Академична
 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна
 • Административна

Форми на обучение: Присъствена; Дистанционна; Частично присъствена

Продължителност на обучението: 48 часа

Брой квалификационни кредити: 3 кредита

Начин на завършване на обучението: Защита на проект; онлайн курс