Курсове за учители с кредити

Георги Апостолов

Георги Апостолов (Фондация „Приложни изследвания и комуникации“) е координатор на Центъра за безопасен Интернет от създаването му през 2005 година. По професия Георги Апостолов е журналист с над 15 годишна практика като редактор и кореспондент в БТА, главен редактор на български и чуждоезични медии. През последните години ръководи множество инициативи срещу незаконното и вредното за деца съдържание и поведение онлайн. Ръководи кампании и обучения за насърчаването на дигиталната и медийната грамотност сред децата, младите хора, родителите и професионалистите, които работят с деца и семейства за превенция и намеса при онлайн злоупотреби с деца.

Курсове

Информационна сигурност и реакция при инциденти

Период на провеждане: 25.10.2017 – Няма дата на приключване
Период на записване: Записване по всяко време
Цена: Безплатен

Превенция на виртуално и реално насилие

Период на провеждане: 30.10.2019 – Няма дата на приключване
Период на записване: Записване по всяко време
Цена: Безплатен