Защитават оценители на учебници от обидени доценти
Снимка: btv.bg

Оценителите на учебници, които най-често са асистенти в някой университет и не смеят да изразят критично към авторите, трябва да бъдат защитени, тъй като те могат да бъдат техни рецензенти при защита на докторските им тези. ... Още

Учители масово напускат МГ в Пловдив

Пореден учител напусна Математическата гимназия в Пловдив, след като в последния месец работата му предизвика противоречиви настроения в училището. ... Още