Страх матура пази

За да започне да се решава един проблем, първо той трябва да се идентифицира, след това да се обсъди заедно с всички заинтересовани страни и накрая да се набележат мерки за преодоляването му. ... Още