На учителя… с любов?

Понеже футболната тематика (по обясними, болезнени причини) е особено популярна и застъпена в момента, ще я използвам, за да направя едно сравнение с една друга що-годе важна сфера. ... Още