Институции Ученици Учители

Школски директори искат отмяна на изпитите в 4-ти и 10-ти клас

Школски директори искат отмяна на националното външно оценяване в 4-ти и 10-ти клас. Предложението е изпитите да не се провеждат само тази година, тъй като няма да има достатъчно време за организирането им и резултатите от тях няма да бъдат обективни.

То е на база анкетно проучване сред 410 училища, обясни неговият автор председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматов.

Изпитите на четвъртокласниците са в края на май – на 27-ми по български език и литература и на 28-ми по математика. За десетокласниците националното външно оценяване е през юни. По български език и литература е планувано за 9-ти, а по математика на 10-ти. Дистанционното обучение у нас към момента обаче ще бъде поне до 13-ти април. Това означава, че за организацията на изпита на четвъртокласниците директорите ще разполагат с около месец, а на десетокласниците – 8 седмици.Те обаче ще трябва да се заемат и с подготовката на външното оценяване в 7- ми клас и матурата в 12-ти. „Подготовката на изпитите е много бавна, трябва да се осигурят и разпределят по зали квесторите. Изпитите досега не са имали проблеми, защото са прецизно организирани. Дори да се върнем в клас на 13-ти април, остава малко време за учене, организация.”, смята Стаматов.

Изпитите в 4-ти и 10-ти клас имат за цел да проследят нивото на учениците и усвоените знания при завършването на етап от обучение – съответно начален и прогимназиален. И двата са нови за образователната система. От старта си през 2006/2007-ма изпитите в 4-ти клас бяха четири. Тази година обаче те са намалени на два и с новия си формат тестовете ще проследяват и компетентности по човекът и природа и човекът и обществото, които отпаднаха. Националното външно оценяване в десети клас пък ще се проведе за първи път, тъй като това е първият випуск, който започна гимназия по новия закон. Спрямо него те ще завършат първи гимназиален етап и трябва да покажат знанията си преди да започнат втория. От МОН вече обясниха, че навярно в тестовете тази година ще влезе само материал, който е изучен до края на първия срок. Тоест няма да може да се проследи дали учениците са усвоили всички знания, заложени по учебен план. „С оглед, че основният смисъл на двата изпита е да се види нивото на съответният етап, заради по-различната ситуация оценката няма да бъде обективна”, обясни Стаматов за втория довод за отмяна за двата изпита.

Двата изпита обаче са важни за четвъртокласниците, които искат да продължат 5-ти клас в профилирана гимназия, както и десетокласниците от обединените училища, които ще си търсят ново школо. Те трябва да използват оценките от тестовете, за да могат да кандидатстват. Стаматов посочи, че броят на учениците, които ще сменят училището си, не е голям и за тях можело да се организират отделни изпити.

81% от анкетираните директори били на мнение, че националното външно оценяване в 4-ти клас трябва да бъде отменено тази година. Близо 78% пък подкрепяли предложението тазгодишните десетокласници да нямат изпит. От анкетата станало ясно, че 71% от директорите пък смятали, че следващата учебна година не трябва да започва по-рано, а както е по традиция на 15-ти септември. „Близо 30% от колегите искат учебната година да започне по-рано и този дебат трябва да се отвори, за да се мисли за по-голяма гъвкавост при старта ѝ.”, допълни Стаматов. Предложенията ще бъдат изпратени до образователното министерство и социалните партньори от отрасловия съвет.

Източник: monitor.bg