Учители

Участие на НИОКСО в Европейски проект за квалификация на учителите

Националният институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО) е партньор в проект по програма „Леонардо да Винчи“ „Партньорство за продължаваща квалификация и обучение на учителите“ заедно с представители на водещи доставчици на продължаващо обучение за учители и света на труда – Birmingham City University, Парижката търговска камара, University of Beira Interior – Португалия, Университета в Жилина – Словакия.

Проектът стартира на 9 ноември в Бърмингам, и ще продължи до м. юни 2013 г., като ще се опита да отговори на потребността от стандартизирано обучение на учители в Европа, в периода след първоначалната квалификация, придобита във висше училище, информира пресцентърът на МОМН.

Партньорите си поставят за цел да се определи най-добрият модел за непрекъснато професионално обучение, който да може да се приложи в целия ЕС с цел подобряване и развитие на компетенциите на хората, които обучават деца, ученици и възрастни в системата на предучилищното и училищното образование.

Дейностите по проекта включват изследвания, е-анкетиране, работа във фокус-групи, партньорски срещи за проследяване на напредъка и семинари.

Продуктите, които ще бъдат разработени от партньорите в проекта са:

  • Ръководство от добри практики за продължаващо професионално обучение на учителите;
  • Европейски модел на квалификация в сектора на образованието, след стандартизиране на моделите на отделните страни-участнички в проекта, като се имат предвид и националните различия;
  • Представяне на модела като предложение към ръководителите на образованието в съответните страни

Националният институт за обучение и квалификация в системата на образованието ще бъде домакин на заключителната конференция по проекта, която ще се проведе през месец юни 2013 г.