Ученици

По 15 000 годишно напускат училище

Стресиращите между 15 и 16 000 ученици годишно напускат завинаги класните стаи без да завършат образованието си. Болшинството от тях си тръгват след шести и седми клас. Притеснителните данни бяха изнесени от шефа на синдиката на родните учители Янка Такева.

Превенции срещу проблема има, но явно усилията трябва да се увеличат. Затова продължават да се изготвят програми за задържане на децата в училище, както и системният проблем с неизвинените (и извинени) отсъствия.

МОМН осигурява закуска, транспорт, безплатни учебници за голяма част от децата, но въпреки това тенденция към намаляване на броя на напусналите деца няма.

Според специалистите проблемът ще стане още по-голям след няколко години, когато напускащите днес ще излязат на пазара на труда и логично няма да са конкурентни на него.

Причините за напускане на училище са няколко, но най-честият е свързан с финансите и издръжката на ученика.