Ученици

Национален ученически конкурс “Бог е любов“

За поредна година под егидата на Министерството на образованието, младежта и науката ще се проведе Националният конкурс „Бог е любов“. През тази година конкурсът ще е на тема: „Вяра и милосърдие“.

Конкурсните творби са в следните направления: проза (разказ или есе), поезия, рисунка и приложни изкуства.
В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас, разделени в шест възрастови групи:

І възрастова група – първи и втори клас;
ІІ възрастова група – трети и четвърти клас;
ІІІ възрастова група – пети и шести клас;
ІV възрастова група – седми и осми клас;
V възрастова група – девети и десети клас;
VІ възрастова група – единадесети и дванадесети клас.

За всяка творба трябва да има данни за:

– име и фамилия на ученика, клас;
– име и адрес на училището;
– телефон за връзка.

За конкурса: „Бог е любов“

До 8 март 2013 г. творбите се изпращат на адрес:

Регионален инспекторат по образованието – Пловдив,
ул. „Цариброд“ 1,
За конкурса: „Бог е любов“

Регламент на конкурса – Тук