Училища

Най-доволни от ВУЗ-а си са студенти в колеж, класиран на… последно място

Електронното издание на „Стандарт“ разказва интересни неща около начина за оценка на ВУЗ-овете у нас и подреждането им в Рейтинговата система, от която зависи и размерът на държавното подпомагане.

Американският университет в България е с 8 от 10 максимални точки акредитационна оценка, но изпреварва например СУ и УНСС в направлението „Администрация и управление“ заради по-високия стартов доход на студентите си, по-високите стипендии и много големия процент чужденци, които учат там.

В същото време обаче студентите в това направление, които са най-доволни от своя избор, са младежите от Колежа по туризъм в Благоевград, който е на последно място в класацията. При колежаните там удовлетвореността е зашеметяваща – 100%.

Рейтинговата система не е дело на МОН, а на консорциум в който участват институт „Отворено общество“ и социологическа агенция. Тя не е точно копие на нито един от съществуващите по света модели. Индикаторите са разделени в 6 групи, които се срещат в различни рейтинги по света, но никъде не са комбинирани точно в този вид. Тя се обновява с всяко ново свое издание, като променя част от параметрите си и всъщност дава много полезна информация и възможност за сравняване на университетите по конкретни критерии.