Институции Учители

МОН търси 290 кандидат-педагози

Министерството на образованието и наука търси 290 кандидат-педагози, които да минат през бързи курсове на обучение по националната програма на МОН „Мотивирани учители“.

Подаването на заявления започва и ще продължи до 8-и май.

До 80 преподаватели с опит (над 8 години) ще могат да бъдат подбрани, за да преподават математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии в училища в региони, където има недостиг на педагогически специалисти. В трудовите им договори се предвижда увеличение на възнаграждението с 300 лева и средства за покриване на наем в размер на 200 лева на месец за срок от 12 месеца или за възстановяване на транспортни разходи на пътуващи учители за същия период.

Другата възможност за кандидатстване е за специалисти с висше образование, които искат да придобият професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици. Те могат да подават документи до 24 април т.г. При неизпълнение на определената квота от специалисти незаетите места, ще се попълват със желаещи да придобият професионална квалификация „учител“ по биология и здравно образование и по химия и опазване на околната среда. Одобрените участници ще бъдат включени във въвеждаща обучителна програма преди началото на учебната година, която ще се води от обучителни организации и институции.

Обученията ще се осъществяват от висшите училища в едногодишна задочна форма. Средствата за обучения са в размер на 1200 лева за един участник, разходи за нощувки – 40 лева и транспорт на обучаемите – 80 лева за участник.

Програмата предвижда и обучение на до 150 педагогически специалисти, които да придобият допълнителна квалификация, за да могат да преподават освен по своята специалност по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии, чужд език и религии. Всяко регионално управление на образованието ще проучи потребности на училищата до 8 май т.г. До 30 юни всяко РУО би трябвало да предостави в МОН списък на участници в програмата. Повече информация за изисквания към кандидатите може да видите в рубриката „Програми и проекти“, където са публикувани Националните програми за 2019 г.

Източник: monitor.bg