Училища

Кунева: Финансирането на училища от общините подпомага регионалното развитие

„Преминаването на училищата от държавни в общински доближава гимназиите, и най-вече професионалните, до бизнеса и подпомага регионалното развитие. Това не е преобразуване, а промяна във финансиращия орган“, смята министърът на образованието и науката Меглена Кунева.

„МОН провежда трайна политика, насочена към децентрализация на отговорностите по отношение на училищата“, каза още в отговор на парламентарен въпрос вицепремиерът и съобщи, че в началото на януари МОН е изпратило писма до 14 общини с предложения за промяна на финансиращия орган на 15 професионални гимназии.

Логиката е, че когато общината финансира, тя има много по-големи възможности да развива регионална политика, да търси връзки с местния бизнес, да влияе върху приема, да прави предложения за пренасочване на бройки от една в друга специалност, обясни Кунева.

По думите й общинските училища имат и редица допълнителни възможности да получават подкрепа по различни програми, в които участва общината – по Оперативна програма „Региони в растеж“, по програмите за енергийна ефективност и др. Бих искала да обърна внимание, че общинските училища имат допълнителни възможности за дофинансиране, когато алтернативата е закриване на паралелки и отпадане на професии и специалности, посочи още тя.

Кунева беше категорична, че отговорността за финансирането е свързана с много по-големи възможности за развитие на политики на местно ниво. Кой по-добре от местната власт познава района, възможностите му за развитие, потребностите на бизнеса и очакванията на хората, каза още вицепремиерът.