Ученици

Конкурс за плакат на тема “Опазване на влажните зони“

Читалище „Умение-2003“ обяви конкурс за плакат на тема „Опазване на влажните зони“ по повод 2 февруари – Световен ден на влажните зони. Конкурсът се провежда в рамките на проект „Здраве от извора“, който се реализира по програма „Съгради промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“.

ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ: Всеки ученик, група ученици, кръжок, клуб, училище от България.

ПЛАКАТИТЕтрябва да носят АВТОРСКИ ПОСЛАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ. Няма ограничение за размери или вида на материалите. Идеите ви могат да бъдат представени чрез различни средства – комикс, колаж, рисунки, направени на ръка, текст или други. Плакатите ще се оценяват и според тяхната оригиналност.

УЧАСТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА ИЗПРАТЯТ своите плакати (може и чрез снимка от телефон или фотоапарат) до 00:00 часа на 2 февруари 2016 г. чрез Facebook https://www.facebook.com/Zdraveotizvora/ или на e-mail: umenie2003@gmail.com

Всеки участник може да участва с неограничен брой плакати.
Не пропускайте към творбите си да ни дадете и следната информация: име, възраст, адрес, телефон или e-mail за връзка.

Краен срок: 2 февруари 2016 г.

Още информация